WYDANIE ONLINE

Nie każde uchybienie ze strony dyrektora uzasadnia odwołanie go ze stanowiska kierowniczego, tym bardziej w trybie natychmiastowym. Dyrektor ma w takim przypadku kilka możliwości swojej obrony – może się odwołać zarówno do sądu pracy, jak i sądu administracyjnego, jednocześnie powinien skierować odpowiednie żądania do organu prowadzącego i wojewody. Przy czym na złożenie pozwów ma odpowiednio – tylko 14 i 30 dni.

czytaj więcej »

Przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Rozwiązanie takie ma zostać przyjęte przy okazji zmian w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym w zakresie wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców.

czytaj więcej »

Wygrana szkoły w sądzie z pracownikiem pozwala odzyskać m.in. koszty dojazdów do sądu, utracone zarobki, a także wynagrodzenie pełnomocnika. Do ostatniego rodzaju kosztów szkoła będzie jednak musiała dołożyć z własnej kieszeni, chyba że reprezentuje ją prawnik z organu prowadzącego. Te same koszty trzeba będzie zwrócić podwładnemu w razie przegranej. W kontekście majowych zmian kadrowych warto wcześniej być przygotowanym na takie wydatki.

czytaj więcej »

Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w częściach i aż do ukończenia przez dziecko 6 lat, a także przejęcia urlopu macierzyńskiego przez innego niż ojciec dziecka – członka najbliższej rodziny, zaś w przypadku urlopu wychowawczego – możliwość korzystania z niego wspólnie przez obydwoje rodziców – to najważniejsze zmiany w zasadach udzielania uprawnień rodzicielskich, o których trzeba pamiętać od tego roku. Poniżej przedstawiamy krótką ściągawkę z nowych przepisów.

czytaj więcej »

Resort edukacji skierował do konsultacji i uzgodnień projekt rozporządzenia, które określa szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

Obowiązek potwierdzenia umowy o pracę albo warunków zatrudnienia na piśmie i to już pierwszego dnia pracy, a także zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do jej wykonywania – to najważniejsze zmiany, jakie wynikają z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który wpłynął do Sejmu.

czytaj więcej »

Pracodawcy i związkowcy przystali na propozycję resortu pracy, by stawka wynagrodzenia z tytułu cywilnoprawnego zatrudnienia wyniosła nie mniej niż 12 zł brutto za godzinę pracy. Stawka ta ma zacząć obowiązywać od stycznia 2017 roku. Wcześniej planowano, że zwiększenie stawki godzinowej nastąpi 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Obecnie już po kilku latach pracy można uzyskać najwyższy stopień awansu zawodowego i na tym kariera nauczyciela się kończy. Z myślą o rozwoju i awansie najwybitniejszych nauczycieli resort edukacji chce wprowadzić jeszcze jeden stopień awansu zawodowego. Jego zdobycie ma się wiązać z ukończeniem doktoratu lub zastosowaniem określonych innowacji w nauce, które zostaną zdefiniowane przez MEN.

czytaj więcej »

wiper-pixel