WYDANIE ONLINE

Szkoły i placówki oświatowe poddane są szczególnemu nadzorowi w kwestii wydatków pochodzących ze środków publicznych. Dlatego każda wypłata – w tym także ta dokonywana na rzecz pracownika – powinna mieć swoje źródło nie tylko w przepisach prawa, ale także odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prawo danej osoby do określonego świadczenia i zgodność wypłaty z przepisami prawa. Zbliżające się wakacje to dobry czas na kontrolę dokumentacji kadrowo-płacowej i wprowadzenie niezbędnych korekt przed nowym rokiem szkolnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel