WYDANIE ONLINE

Opis sytuacji: Nauczycielka zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy przebywa do 17 sierpnia 2016 r. na urlopie rodzicielskim. Następnie korzysta z urlopu wypoczynkowego, a od 1 września 2016 r. z urlopu uzupełniającego do 7 grudnia 2016 r. (tj. 56 dni za rok szkolny 2014/2015 oraz 42 dni za rok szkolny 2015/2016). Od 8 grudnia 2016 r. chce skorzystać z urlopu wychowawczego do końca roku 2016/2017. Czy urlop wychowawczy może zostać udzielony do końca zajęć lekcyjnych, tj. 30 czerwca 2017 r., czy powinien trwać do 31 sierpnia 2017 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel