WYDANIE ONLINE

Od 2017 roku nie trzeba już wydawać zbiorczych świadectw pracy obejmujących 24-miesięczne okresy zatrudnienia terminowego. W przypadku kontynuacji zatrudnienia między tymi samymi stronami świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia można wydać tylko na wniosek pracownika. Zmieniła się również treść świadectwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel