WYDANIE ONLINE

Regulamin organizacyjny to jeden z tych dokumentów, których w szkole mieć nie trzeba. Praktyka pokazuje jednak, że warto go opracować, szczególnie gdy zapisy statutu są dosyć ogólnikowe i nie regulują takich spraw organizacyjnych jak obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji oraz organizacja przyjmowania i rozpatrywanie skarg i wniosków. Trzeba jednak pamiętać, by nie powielać nie tylko przepisów prawa, ale także zapisów innych dokumentów wewnętrznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel