WYDANIE ONLINE

W związku z możliwością tworzenia Centrum Usług Wspólnych do obsługi kadrowo-płacowej szkół i placówek oświatowych, ich pracownicy, jako przedstawiciele organu prowadzącego mogą być powoływani w skład komisji konkursowej na stanowiska dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., czyli w roku szkolnym przypadającym bezpośrednio po całkowitym wygaśnięciu gimnazjów oraz wprowadzeniu czteroletniego cyklu nauczania w liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletniego w technikum, będą obowiązywały szczególne rozwiązania dotyczące przydziału godzin ponadwymiarowych nauczycielom.

czytaj więcej »

Jedną z nowości przewidzianych w Przepisach wprowadzających ustawę Prawo oświatowe jest ograniczenie w podwójnym zatrudnieniu. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć będzie mógł podjąć bądź kontynuować dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w innej szkole wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora szkoły wskazanej jako macierzysta.

czytaj więcej »

Dzięki monitoringowi wizyjnemu instalowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, bezpieczniej czują się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice. Problem w tym, że przepisy nie regulują zasad jego instalowania i użytkowania w jednostkach oświatowych, przez co łatwo o naruszenie cudzej prywatności przepisów o ochronie danych osobowych. Z pomocą przychodzi jednak GIODO, którego wskazówki przedstawiamy poniżej.

czytaj więcej »

wiper-pixel