WYDANIE ONLINE

W 2017 roku rozpoczęło się wdrażanie reformy oświatowej, a od 1 stycznia 2018 r. zmian w Karcie Nauczyciela. Przed nami jeszcze jedna, związana z nowymi zasadami ochrony danych osobowych od 25 maja. Pomiędzy tymi reformami zmieniło się kilka innych przepisów, jak wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych. Zmiany w przepisach nie pozostają bez znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej, która musi analizować wszystkie elementy funkcjonowania placówki, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.Poniżej przedstawiono przykłady działań, które powinien podjąć dyrektor w zakresie aktualizacji systemu kontroli zarządczej. Działaniami w ramach kontroli należy objąć wszystkie obszary funkcjonowania jednostki. Podane wskaźniki mogą stanowić pewną wskazówkę, czy system kontroli zarządczej został prawidłowo wdrożony i funkcjonuje właściwie.

czytaj więcej »

wiper-pixel