WYDANIE ONLINE

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących praw i interesów zbiorowych pracowników (przy uchwalaniu różnego rodzaju regulaminów, arkuszy) przepisy wymagają współdziałania ze związkami zawodowymi. Nie wszystkie jednak wymagają uzyskania zgody – możliwa jest również niewiążąca opinia. Pominięcie jednak konsultacji związkowej to poważne uchybienie, które skutkuje nieważnością danego działania.

czytaj więcej »

wiper-pixel