WYDANIE ONLINE

Ustalenie pensum niektórych nauczycieli będzie od 1 września 2018 r. uwarunkowane nowym brzmieniem zapisów Karty Nauczyciela. Zmiany dotyczą wymiaru zajęć specjalistów, nauczycieli niepełnosprawnych i łączących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum, a także ograniczenia przy przydzielaniu godzin ponadwymiarowych.Sprawdźmy, co dokładnie się zmieniło i jak nowe rozwiązania należy stosować w praktyce szkolnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel