WYDANIE ONLINE

Odprawa lub jej wysokość uzależniona jest od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania, czy umowy o pracę. Może się również zdarzyć tak, że nauczyciel będzie spełniał jednocześnie warunki do otrzymania więcej niż jednej odprawy, lecz nie zawsze otrzyma obie. Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu z pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel