WYDANIE ONLINE

Od nowego roku wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej (nie tylko akt osobowych) w wersji elektronicznej oraz ostatecznie przesądzono o okresie ich przechowywania 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy z pracownikiem. Pozostałe zmiany są konsekwencją tych dwóch wymienionych. Sprawdź, jakie nowe obowiązki będzie miał dyrektor.

czytaj więcej »

wiper-pixel