WYDANIE ONLINE

Trzynastkę za poprzedni rok pracownicy muszą otrzymać najpóźniej do 31 marca.  Świadczenie to wypłaca się jednak tylko tym pracownikom, którzy efektywnie przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Od tej zasady istnieje sporo wyjątków, które sprawiają najwięcej problemów. Sprawdź, kto i w jakiej wysokości otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

czytaj więcej »

wiper-pixel