WYDANIE ONLINE

We wrześniu 2019 roku wchodzi w życie wiele nowych przepisów oświatowych, m.in. w Karcie Nauczyciela, Kodeksie pracy, Prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniach do tych ustaw. Przedstawiamy najważniejsze ze zmian, również te, które weszły w życie niedawno i warto o nich pamiętać w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel