WYDANIE ONLINE

W zależności od ilości posiadanych aktywów i środków trwałych, inwentaryzację można rozpocząć już w październiku, tak by bez problemu zakończyć ją do połowy stycznia. Praktyka pokazuje, że mimo iż jest to zadanie cykliczne, pojawia się przy tym sporo błędów. W tym wydaniu podpowiadamy na co zwrócić uwagę przeprowadzając inwentaryzację, by nie naruszyć obowiązujących przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola złożył wniosek o postępowanie kwalifikacyjne w dniu 30 lipca 2019 r., ale już 20 sierpnia 2019 r. uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Kiedy należy podwyższyć jego wynagrodzenie w związku z awansem zawodowym?

czytaj więcej »

W tym roku, w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na Fundusz, nowelizacja tzw. ustawy okołobudżetowej wprowadza dodatkowy termin na wpłatę korekty odpisów i zwiększeń na Fundusz – 31 października.

czytaj więcej »

W tym roku dyrektorzy szkół i przedszkoli mają mniej czasu na sporządzenie i złożenie w organie prowadzącym wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nowe rozporządzenie regulujące te kwestie przewiduje, że dyrektorzy muszą to zrobić do 31 października, a nie jak było do tej pory – do końca listopada.

czytaj więcej »

Istnieje wiele okoliczności, w których pracownik może uzyskać zwolnienia od pracy. W niektórych przypadkach pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia, czasami utracony zarobek odzyska od organu, na wniosek którego nie może świadczyć pracy, z kolei w innych sytuacjach za czas zwolnienia nie otrzyma w ogóle wynagrodzenia. Poznaj 15 sytuacji, których musisz udzielić zwolnienia od pracy i sprawdź, kiedy za czas zwolnienia trzeba wypłacić wynagrodzenie, a kiedy wystawić zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku.

czytaj więcej »

Nauczyciel odpowiada prawnie za właściwe wykonywanie obowiązków, jakie nakłada na niego Karta Nauczyciela, Kodeks pracy i prawo oświatowe. W związku z tym podlega kilku rodzajom odpowiedzialności: dyscyplinarnej (związanej z wykonywaniem obowiązków typowo nauczycielskich), pracowniczej (porządkowej), materialnej, cywilnej i karnej. Sprawdź, jakie uchybienia uruchamiają poszczególne tryby odpowiedzialności, by uniknąć pomyłek i stosowania niewłaściwej sankcji wobec nauczyciela.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: W jaki sposób powinno odbyć się przejęcie obowiązków dyrektora placówki publicznej? O co powinien zadbać nowo powołany dyrektor, by zabezpieczyć swoje interesy w zakresie nieponoszenia odpowiedzialności za ewentualne błędy poprzedniego dyrektora?

czytaj więcej »

wiper-pixel