WYDANIE ONLINE

Sporządzając lub aktualizując szkolny regulamin pracy trzeba pamiętać, by jego zapisy nie były  mniej korzystne dla pracowników niż przepisy ogólnie obowiązując oraz nie naruszały dóbr osobistych pracowników ani ingerowały w ich prywatność czy też dyskryminowały  pracowników. Dalej znajdziesz listę najczęściej popełnianych przy tym błędów wraz ze wskazówkami, jak je skorygować.

czytaj więcej »

W tym roku już dwukrotnie zmieniły się przepisy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (w czerwcu i październiku). Ostatnia nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie zawiera nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

Z dniem 1 grudnia 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ma na celu zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Nakłada ona kary grzywny na pracodawców, który utrudniają egzekucję tych świadczeń z pensji pracownika. 

czytaj więcej »

Mimo wrześniowej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, w nowym roku może się okazać, że w szkołach i placówkach oświatowych są osoby, które otrzymują pensje niższe od minimalnej krajowej. Dlaczego tak się dzieje i jak należy rozwiązać ten problem? O tym piszemy w tekście.

czytaj więcej »

W czasie zimowej przerwy świątecznej w szkołach i placówkach oświatowych nie prowadzi się zajęć z uczniami. Co więcej, nie ma także obowiązku organizowania zajęć opiekuńczych, chyba że taką potrzebę zgłoszą rodzice a dyrektor placówki uzna to uzasadnione i takie zajęcia zorganizuje. Jednak nauczyciele nie mają wówczas wolnego ani z tytułu przerwy świątecznej ani urlopu. Czy zatem muszą być w szkole i wykonywać pracę? Wyjaśniamy to w tekście.

czytaj więcej »

Mimo podwyżki, jaką we wrześniu 2019 roku otrzymali nauczyciele, blisko 19 tysięcy z nich, od 1 stycznia 2020 roku miała zarabiać poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. poniżej 2.600 zł brutto. By uniknąć konieczności wyrównywania nauczycielskich pensji przez samorządy, od stycznia 2020 roku dla najsłabiej zarabiających nauczycieli przewidziano podwyżki. Sprawdź, kogo obejmą i jaka będzie ich wysokość.

czytaj więcej »

W czasie przerwy świątecznej (23-31 grudnia 2019 roku) w szkole nie prowadzi się zajęć z uczniami. Nie ma także obowiązku organizowania zajęć opiekuńczych, chyba że takie jest zapotrzebowanie ze strony rodziców i dyrektor szkoły przychyli się do takiej prośby. Skoro nauczyciel nie prowadzi planowych zajęć, nie realizuje też godzin ponadwymiarowych. Czy należy więc za nie zapłacić? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku przesłanek, każdy przypadek należy zaś rozpatrywać osobno.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedzią, w tym wydaniu przedstawiamy drugą cześć zestawień i wyliczeń dotyczących urlopów w oświacie m.in. dotyczących liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalania urlopu uzupełniającego nauczycieli, czy też przesuwania oraz przerywania urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel