WYDANIE ONLINE

Wypłacając nauczycielom i innym pracownikom świadczenia finansowe łatwo o pomyłkę, która grozi konfliktem z podwładnym lub stratą finansową. By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji takich pomyłek, podpowiadamy jak rozwiązać problemy wynikłe z nadpłaty lub niedopłaty świadczenia. Wyjaśniamy także, kto ponosi odpowiedzialność za błąd w wypłacie świadczenia, gdyż w praktyce dyrektor samodzielnie nie dokonuje wypłat i naliczeń świadczeń finansowych.

czytaj więcej »

Przepisy Karty Nauczyciela przewidują dwa terminy przeszeregowania płacowego nauczyciela w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. Niewielu nauczycieli pamięta jednak o tym, że dla terminu wypłaty podwyżki jest istotny nie tyle termin wydania decyzji w sprawie awansu zawodowego, co złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Oznacza to, że wielu nauczycieli, którzy uzyskali awans w grudniu 2019 roku nie ma co liczyć na wyższą pensję od stycznia 2020 roku. Sprawdź dlaczego.

czytaj więcej »

O zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z działalnością socjalną w jednostce oświatowej decyduje pracodawca. Ma on jednak obowiązek dokonywać corocznego przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, które przetwarza w związku z prowadzoną działalnością socjalną. Tak wynika, ze wskazówek przekazanych nam przez resort pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy pracodawcy mają obowiązek stosować nowe wzory dokumentów bhp. Chodzi m.in. o protokół powypadkowy, druki dokumentów z zakresu szkoleń bhp.

czytaj więcej »

Temat, który dzieli rodziców, dyrektorów przedszkoli i samorządy powraca. W tym roku przy rekrutacji do przedszkoli na rok przedszkolny 2020/2021 w wielu samorządach uchwalono nowe kryterium dodatkowe – poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel