WYDANIE ONLINE

Ustalając, czy nauczyciel i pracownik przedszkola mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, warto kierować się 12 zasadami. Pozwoli to bezbłędnie ustalić, czy dana osoba ma prawo do trzynastej pensji, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

czytaj więcej »

Nie wszystkie spośród składników wynagrodzenia i innych świadczeń finansowych wypłacanych nauczycielom i pracownikom samorządowym podlegają wliczeniu do podstawy trzynastej pensji. Sprawdź szczegóły. 

czytaj więcej »

wiper-pixel