WYDANIE ONLINE

Nie we wszystkich placówkach i nie w przypadku wszystkich pracowników jednostek oświatowych możliwa jest praca zdalna. W takim przypadku rozwiązaniem jest skierowanie podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy. Sprawdź, na jakich warunkach jest to możliwe i jakie wynagrodzenie należy wówczas wypłacić.

czytaj więcej »

Kwestia odpłatności za godziny ponadwymiarowe nauczycieli przypadające w okresie zawieszenia zajęć od początku budzi wiele wątpliwości. W praktyce zdarzają się naciski ze strony organów prowadzących, by za te godziny nauczycielom nie płacić.

czytaj więcej »

W okresie ograniczenia działalności placówek oświatowych wielu dyrektorów kierowało pracowników niepedagogicznych i nauczycieli placówek nieferyjnych na obowiązkowe zaległe urlopy wypoczynkowego. Jeszcze do niedawana takie działanie nie miało oparcia w przepisach prawa. A teraz? Zdanie specjalistów są podzielone, Państwowa Inspekcja Pracy zaś dopuszcza takie rozwiązanie pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

Ani przepisy dotyczące organizacji pracy jednostek oświaty w okresie epidemii, ani resort edukacji nie wskazują, na jakich zasadach nauczyciele mają kontynuować staże na wyższe stopnie awansu zawodowego. W związku z tym obowiązują dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel