WYDANIE ONLINE

Ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani Kodeks pracy nie regulują w sposób wyczerpujący problematyki zatrudniania pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli na część etatu. Sprawdź, jak w praktyce zorganizować i rozliczać pracę pracownika zatrudnionego na część etatu.

czytaj więcej »

Kolejna nowelizacja tarczy antykryzysowej zakłada m.in. zniesienie obowiązku wykorzystania w okresie epidemii zaległego urlopu do 30 września. W pakiecie przewidziano także m.in. doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, a także zmiany w zakresie realizacji obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

czytaj więcej »

Jeżeli przedszkole, z uwagi na limit dzieci w jednej grupie, nie może przyjąć z powrotem wszystkich chętnych do placówki, to nie może także pobierać od wszystkich takiej samej opłaty czesnego.

czytaj więcej »

W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, które wznowiły działalność po 6 maja br., do prowadzenia zajęć opiekuńczych nie należy angażować pracowników powyżej 60. roku życia i osób z istotnymi problemami zdrowotnymi. Sprawdź zatem, do jakich prac można przesunąć tych pracowników.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca musi doręczyć wypowiedzenie stosunku pracy lub inną decyzję kadrową nauczycielowi nieobecnemu w pracy, lepiej nie korzystać z usług poczty. W okresie trwania stanu epidemii i po upływie 14 dni od jego odwołania nie obowiązuje bowiem fikcja doręczenia pisma po upływie dwukrotnego awizowania przesyłki. Skuteczniejsze niż przesyłka pocztowa będzie doręczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

czytaj więcej »

Od 16 maja br. o 25% zwiększono kwoty wolne od potrąceń na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

czytaj więcej »

wiper-pixel