WYDANIE ONLINE

Na wstępie do problematyki przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia wskazać należy, że na szkołach ciąży obowiązek sporządzenia oraz zamieszczenia na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje ona przeprowadzić w danym roku finansowym. Obowiązek w powyższym zakresie wynika wprost z art. 13a ustawy Pzp.

czytaj więcej »

wiper-pixel