WYDANIE ONLINE

Za każdy dzień urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje tzw. średnia urlopowa, do której należy wliczyć m.in. średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, dodatek funkcyjny oraz motywacyjny. Sprawdź, korzystając z praktycznych przykładów oraz wskazówek, jak zrobić to prawidłowo.  

czytaj więcej »

Możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy bez jego zgody, w terminie ustalonym przez pracodawcę i doprecyzowanie zasad pracy zdalnej to najważniejsze – z punktu widzenia jednostek oświatowych – zmiany, jakie wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa 4.0.

czytaj więcej »

Przy ustalaniu kwoty świadczenia rehabilitacyjnego należy dokonywać waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Służy to dostosowaniu wysokości tego świadczenia do wzrostu wynagrodzeń. Sprawdź, jak liczyć świadczenie.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Awans zawodowy przebiegał w 2 szkołach i ostatnie 9 miesięcy w poradni. Pisałam dwa sprawozdania cząstkowe. Czy muszę napisać sprawozdanie cząstkowe tylko z przebiegu awansu w poradni, czy piszę sprawozdanie z całych 2 lat i 9 miesięcy i przekładam dyrektorowi do wystawienia oceny dorobku zawodowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel