WYDANIE ONLINE

Potrzeba wynikająca z organizacji nauczania to poza koniecznością zastępstwa nieobecnego nauczyciela jedyna sytuacja, w której każdego nauczyciela – bez względu na stopień awansu zawodowego i doświadczenie zawodowe – można zatrudnić na czas określony. Jedyne czego trzeba przy tym przestrzegać to limit umów terminowych. Sprawdź, czy łatwo zastosować przesłankę organizacji nauczania by uzasadnić umowę na czas określony.

czytaj więcej »

By otrzymać dzień wolny za święto przypadające w innym dniu niż niedziela nie trzeba być zatrudnionym w pierwszym dniu miesiąca, ale w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku pracowników niepełnoetatowych udzielenie dnia wolnego zależy od porównania wymiaru czasu pracy pracownika (po obniżeniu go o święto przypadające w sobotę) z ilością godzin, które pracownik przepracowałby, gdyby wykonywał pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

czytaj więcej »

Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, na podstawie których wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS. Wnioski te zostaną rozpatrzone, nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak w praktyce zlikwidować stanowisko pracy pracownika, by nie podważył tego sąd pracy? Na co trzeba zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego (okres trwania stażu od 1 września 2018 r. do 31 maja 2021 r.). Z dniem 31 sierpnia 2019 r rozwiązała umowę o pracę, lecz od 7 października 2019 r. podjęła nowe zatrudnienie w nowej placówce, czyli miała przerwę 1 miesiąc i 7 dni. Czy należy wydłużyć staż o ten okres?

czytaj więcej »

Po 26 lipca br. rodzice i opiekunowie, którzy muszą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, przedszkola, czy żłobka mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Nie każde zamknięcie placówki uprawnia jednak do tego dodatku.

czytaj więcej »

Nauczyciele zwalniani z pracy z końcem roku szkolnego z tzw. przyczyn organizacyjnych mają prawo do odprawy pieniężnej. Sprawdź, czy przepisy szczególne obowiązujące w okresie epidemii koronawirusa ograniczą wysokość należnych świadczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel