WYDANIE ONLINE

W tym roku szkoły muszą zabezpieczyć więcej środków na wypłatę tzw. trzynastek. Poszerzyło się bowiem grono osób, które mają prawo do tego świadczenia mimo nieprzepracowania w danym roku 6 miesięcy. Co więcej, trzynasta pensja należy się tym osobom wstecz – również za 2012 rok, a z roszczeniem tym mogą wystąpić do 29 września 2016 r.

czytaj więcej »

Przedłużenie okresu funkcjonowania starego „SIO”, obniżenie ulg za przejazdy dla nauczycieli, nowe zasady rekrutacji, zmiany w zasadach przyznawania dotacji oraz objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym szerszej grupy osób fizycznych prowadzących szkoły to tylko część zmian w prawie, które przynosi Nowy Rok.

czytaj więcej »

Mimo zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r. W obecnym jego kształcie mało prawdopodobne jest także, aby wszedł w życie w najbliższych miesiącach.

czytaj więcej »

Sejm przyjął projekt ustawy przewidującej wypłatę zawieszonych świadczeń emerytalnych dla osób, które nabyły prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę u dotychczasowego pracodawcy.

czytaj więcej »

Gdy pracownik nie stawia się do pracy i nie informuje o przyczynie swojej nieobecności, możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. W ten sposób nie można jednak ukarać nauczyciela bowiem o jego zwolnieniu może  zdecydować jedynie komisja dyscyplinarna.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły zastrzegł sobie prawo do otwierania wszelkiej korespondencji adresowanej na szkołę. Ostatnio doszło jednak do tego, że otwiera nawet listy adresowane wprawdzie na szkołę, ale także imiennie do konkretnego nauczyciela czy też pracownika. Czy ma do tego prawo?

czytaj więcej »

W latach 2014–2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze starego SIO. Nowe SIO ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014–2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.

czytaj więcej »

wiper-pixel