Aneks informacji o warunkach zatrudnienia z powodu zmiany wymiaru urlopu wypoczynkowego