Pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem z powodu niezdolności nauczyciela do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 1 rok