Oświadczenie nauczyciela o wskazaniu podstawowego miejsca pracy