Wzór 16. Informacja dla pracownika o stosowaniu monitoringu