Wzór 27. Lista kontrolna – jak zmodyfikować klauzule obowiązku informacyjnego, by były zgodne z RODO