Wzór 19. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej