Wzór 21. Zarządzenie w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli