Wzór 5. Zawiadomienie samorządu uczniowskiego o dokonywanej ocenie pracy