Wzór 8. Informacja o przedłużeniu stażu nauczyciela