Wzór 10. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu