Wzór 19. Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela  kontraktowego