Wzór 20. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego