Wzór 23. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (nauczyciel akademicki)