Wzór 24. Decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego