Wzór 25. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego