Wzór 26. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego