Wzór 27. Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel posiada tytuł naukowy doktora)