Wzór 3. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego