Wzór 30. Informacja o braku możliwości otwarcia stażu (nieprzepracowanie wymaganego okresu)