Wzór 31. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu