Wzór 34. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu