Wzór 35. Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu