Wzór 39. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu