Wzór 47. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej