Wzór 48. Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego