Wzór 5. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu