Wzór 51. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego